Проектът Global IC

Глобална технология с практическо приложение и развитие на бизнес модели през интернет, чрез система за генериране, съхранение и отдалечен пренос на IC - супер слаби квантови полета с информационни копия на активни вещества, предавани чрез водата

История на проекта

История на проекта

Развитие на научните изследвания по проекта, технологията и бизнес модела, през последните няколко години

Уникален метод

Уникален метод

Технология, предоставяща комплексна услуга за запис, съхранение и дистанционен достъп в цял свят до информационни копия (IC)

Квантова основа

Квантова основа

Характерна квантова информационна матрица - "спектрална характеристика на химично или биологично активно вещество"

Бизнес модел

Бизнес модел

Достъп отвсякъде по света до IC - фирми в бизнеса за здравословен начин на живот, научни институти и университети, селско стопанство, животновъдство и много други области на човешката дейност

WEB достъп

WEB достъп

BodyFreq.com е интелигентна интернет базирана информационна система за достъп до информационни копия от IC технически и хостинг център

Изследвания

Научноизследователска дейност по проекта "Global IC" от страна на научни институти, университети и бизнес компании за изучаване на този природен феномен, разработване на технологии и използването им в различни човешки дейности

60

Информационни копия (IC)

10000+

Сваляния

5000+

Поръчки

10000+

Прехвърлени IC

Малко инвестиционно предложение

Очаквайте скоро...

Water has a memory and carries within it our thoughts and prayers. As you yourself are water, no matter where you are, your prayers will be carried to the rest of the world.

Masaru Emoto

Test

Test

Последно от НАУКА

Най-новата информация за развитието на проекта Global IC